هنذفری آیفون با رابط لایتنینگ

510,000تومان

هنذفری آیفون با رابط لایتنینگ برای استفاده در آیفون هفت به بعد که به سوکت لایتنینگ متصل میشود و سوکت مخصوص هنذفری ندارند.